Telefontid                                                              Resepsjon  
Mandag 8.30 – 12.00 og 13.00 – 15.00                              8.30 – 12.00 og 12.30 – 15.30 
 
Tirsdag 8.30 – 12.00 og 13.00 – 15.00                              8.30 – 12.00 og 12.30 – 15.30   
Onsdag 8.30 – 12.00 og 13.00 – 15.00                              8.30 – 12.00 og 12.30 – 15.30   
Torsdag 8.30 – 12.00 og 13.30 – 15.00                              8.30 – 12.00 og 13.00 – 15.30   
Fredag 8.30 – 12.00 og 13.30 – 14.30                              8.30 – 12.00 og 13.00 – 15.30   

  Laboratorium / Skiftestue  
Mandag 09.00 – 12.00 og 12.30 – 15.00  
Tirsdag 09.00 – 12.00 og 12.30 – 15.00  
Onsdag 09.00 – 12.00 og 12.30 – 15.00  
Torsdag 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00  
Fredag 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00  

OBS: Om du har med rekvisisjon og skal ta prøver som må sendes, så må du være på lab senest kl 14.30.