Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 08.30 til 15.30.

Ved ankomst bes du sitte ned på venterommet dersom du har avtalt time.

For blodprøvetaking og andre prøver/undersøkelser, bes du registrere deg i resepsjonen før du setter deg på venterommet. 

Svar på undersøkelser og blodprøver: 
Din fastlege vil kontakte deg dersom dine blodprøver er utenfor normal.