Stilla Legesenter

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta

Besøksadresse: Follumsvei 17, 9510 ALTA

Tlf: 482 85 500
Epost: postmottak.stillalegesenter@alta.kommune.no

Om du skulle føle deg dårlig eller feil behandlet ved legekontoret, og ønsker vurdering fra andre enn oss, har du anledning til å kontakte Pasientombudet eller fylkeslege (kontaktes via Fylkesmannens kontor). Vi henstiller likevel til i første omgang å ta det opp med oss.

Dersom du vil fremme en formell klage på behandling, er det nyttig å diskutere forholdet med pasientombudet i første omgang. Følgende instanser kan være aktuelle å kontakte:

  • Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Postboks 285, 9600 Hammerfest. Tlf 78 41 72 40 https://www.pasientogbrukerombudet.no/
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark, ved fylkeslege, Postboks 700, 9815 Vadsø. Tlf 78 95 03 00
  • Norsk pasientforening, Postboks 376 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf 22 00 74 00
  • Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo. Tlf 22 99 45 00                                            https://www.npe.no/no/

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommuneoverlegen i Alta fungerer som medisinsk rådgiver for kommunen, og er derfor i utgangspunktet ikke en instans for å levere inn klager!
Kontaktinformasjon er e-post: kommuneoverlegen@alta.kommune.no