Olav Gunnar Ballo har vært fastlegevikar på denne listen siden desember 2022, og inngår nå en fastlegeavtale fra 1. desember ved Elvebakken legesenter. Det betyr at pasientene på denne listen får Olav Gunnar som fastlege fra 1. desember.


Kontaktinformasjon Stilla legesenter: telefon 48285500 (telefontid 8.30-12.00, 13.00-15.00)
Kontaktinformasjon Elvebakken legesenter: telefon 78449020 (telefontid 8.30-12.00,013.00-15.00)