Stilla legesenter så dagens lys 1. september 2019.
Herfra jobber fem fastleger i kommunal regi.
Våre tjenester omfatter alle vanlige legetilbud, så som EKG, spirometri, 24timers blodtrykksmåling, øreskyllinger, laboratorietjenester etc.

Legesenteret er lokalisert på Alta omsorgssenter. Oppmøte til time vil være via hovedinngangen til omsorgssenteret.